top of page

Revisjon 

Revisjon er en kontroll og granskning av regnskapet ditt. Dersom du er revisjonspliktig  må du velge et selskap til å foreta denne kontrollen. Trøim Regnskap og Revisjon AS har en helhetlig og effektiv revisjonsmodell for å sikre at nødvendige lover og forskrifter blir overholdt. Vi øker tryggheten rundt den finansielle rapporteringen, noe som gir deg mer tid til og forvalte og drifte selskapet i den retning du ønsker. 

bottom of page